Hem

 cropped-logga11.jpg
Jour- och familjehem

Konsulentstödd familjehemsvård för ensamkommande flyktingbarn med inriktning på förstärkt integrationsarbete, stresshantering och socialt och emotionellt lärande

MaFamilia bedriver konsulentstödd familjehemsvård på uppdrag av socialtjänsten.
Våra familjehem är noggrant utvalda och finns främst i Uppsala län och Stockholms län men även i Södermanlands Västmanlands och Kronobergs län. MaFamilias målgrupp är barn och ungdomar som placeras enligt SOL och LVU.

Fokus i vårt arbete ligger på att integrera flyktingbarnen i det svenska samhället genom:

  • Intern och extern spetskompetens gällande stöd, omsorg och behandling
  • Individuellt anpassade insatser
  • Löpande uppföljning av vård- och genomförandeplan. 
  • Förstärkt stöd kring skola och utbildning