Hem

 cropped-logga11.jpg
Jourhem och Familjehem

Konsulentstödd familjehemsvård för ensamkommande flyktingbarn med inriktning på förstärkt integrationsarbete, stresshantering och socialt och emotionellt lärande

MaFamilia bedriver konsulentstödd familjehemsvård på uppdrag av socialtjänsten.
Våra familjehem finns främst i Uppsala län och Stockholms län men även i Västmanlandslän och Kronobergslän. MaFamilias målgrupp är barn och ungdomar som placeras enligt SOL och LVU.

Fokus i vårt arbete ligger på  att hjälpa flyktingbarnen att bli en del i det svenska samhället genom:

Intern och extern spetskompetens gällande stöd , omsorg och behandling

Individuell anpassad fritidssysselsättning samt gemensamma veckovisa aktiviteter

Förstärkt stöd kring skola och utbildning