Individuella stödinsatser

 

Mafamilia erbjuder individuellt anpassade stödinsatser till våra placerade barn, varav följande är några av dessa.

 

INDIVIDUELLA STÖDSAMTAL av Leg. psykolog/leg. psykoterapeut

MaFamilia har förmånen att samarbete med en av Sveriges bästa leg. psykolog/leg. psykoterapeut Ulf Gustavsson som har mycket stor erfarenhet och spetskompetens i arbete med krigsskadade och torterade. Ulf hjälper våra ensamkommande barn som till följd av krig, förföljelse och tortyr har svårt att sova, känner sig stressade, är orolig, rädda, ledsna. Det är också Ulf som utbildar MaFamilias familjer i PTSD, trauma, flyktingkunskap och ACT.

PSYKIATRI

MaFamilia samarbetar med Cureum AB Örebro som utan väntetid genomför allmänpsykiatrisk bedömningsamtal som utreder personlighetsstörningar men också tillstånd som depression, ångest, psykossjukdom, bipolär sjukdom.
Även neuropsykiatriska utredningar för att identifiera funktionshinder såsom t.ex. Autismspektrum-störning och ADHD/ADD

RePulse

Utgångspunkten för RePulse-metoden är att problem med impulskontroll beror på att man ofta haft kortsiktiga vinster av ett felaktigt beteende och saknar alternativa sätt att hantera situationen. Metoden visar hur man själv kan ta kontrollen och styra sina impulser på ett nytt sätt.  Ett kognitivt förhållningssätt ligger till grund för arbetsmetoden som hjälper människor att hantera sina impulser. En hjälp både för dem som har bristande impulskontroll och för dem som har för mycket kontroll.

I RePulse arbetar vi med varje persons specifika svårigheter. Brister i impulskontroll visar sig inte bara i ett aggressivt beteende, utan på många olika sätt.

 

MINDFULNESSMEDITATION

Internationella studier har visat att korta övningar 5 – 10 minuter två till tre gånger i veckan kan minska stress och oro samt förbättra koncentrationsförmågan.
På Mafamilia har vi därför låtit göra en cd skiva med övningar för ungdomar.

För våra ungdomar/barn från Afghanistan snart också på deras hemspråk.