Nyheter

Integrationskurs

Publicerad den: 2018-11-22

Vid årsskiftet kommer Mafamilia erbjuda en integrationskurs för de ensamkommande barnen. Kursens syfte är att ge en större klarhet om det svenska samhället och vilka rättigheter och skyldigheter livet i Sverige medför. Vi på Mafamilia anser att en integrationskurs är högst nödvändig för att tillgodose behovet av information inom områden som sex och samlevnad, och även för att presentera det svenska synsättet på jämställdhet och mänskliga rättigheter. Detta är framförallt för motverka isolering, konflikter och potentiellt utanförskap för barnen. Kursens upplägg kommer se ut på följande vis:

  • Könsroller och jämställdhet
  • Könstillhörighet
  • Lagstiftning
  • Kropp och hälsa
  • Sociala koder och kulturella skillnader
  • Sex och sexualitet

Mindfulness med våra tonåringar erbjuds på svenska, dari och numera också på persiska

Publicerad den: 2018-11-27

Varför Mindfulness?
I Folkhälsomyndighetens rapport från 2017 framgår det att somatiska och psykiska besvär såsom stress, huvudvärk och sömnsvårigheter bland bland 13-15 åringar de senaste 30 åren har ökat. Mindfulnessträning kan hjälpa dig att bli mer medveten om det automatiska beteende i situationer som leder till stress och ersätta det med medvetna val.

Vetenskapliga forskningsresultat har visat att mindfulness fungerar.
Mindfulness är varken terapi eller behandling utan betyder bara medveten närvaro; en förmåga som alla männniskor har inom sig och som vi dagligen kan träna upp. Mindfulness är inte någon metod utan ett tillstånd av varande och som bygger på att vara uppmärksam på och närvarande i det som händer just nu utan att värdera eller döma det som händer. Du lär dig mer om dina tankar och hur du påverkas av de. Denna insikt ger dig en ny möjlighet att ta kontroll i olika situationer.
Mindfulness är inte kulturellt eller religiöst bunden till någonting, utan den har istället sin grund i modern psykologi och hjärnforskning.

I vår mindfulnessövning med våra tonåringar använder vi oss av en guidad övning och fokuseringen ligger på andningen. Övningen tar inte mer än 10 minuter.

Vad exakt gör man i mindfullnessmeditation?
En vanlig missuppfattning om meditation är att man försöker hålla tankarna borta vilket är en omöjlig uppgift. Tankarna finns alltid närvarande och gör sig mer eller mindre till känna.Vad vi tränar i mindfulness är istället att vara medveten om tankarna på ett observerande sätt och sedan bara låta de vara. Oftast tror vi ju att tanken är ”sanning”. Det är viktigt att komma ihåg att tankar är inte fakta! . Det är naturligtvis så att allt som vi tänker inte är osant men allt vi tänker är inte ”sant” eller hjälpsamt. Mindfulness hjälper oss att lägga märke till våra tankar utan att nödvändigtvis ta dem bokstavligt.

Syftet med mindfullness
Syftet med mindfulness är att lära sig förstå sina känslor och tankar och sin kropp. Att inte värdera eller döma det man upptäcker, utan att se mönster och öppna för något nytt. Mindfulness innebär att du inte bara gör som du brukar, utan att du lär dig göra fler genomtänkta val. Mindfulness är också att lära sig släppa taget om sådant du inte kan påverka, och att ha modet att acceptera tillvaron som den är.
Nyttan med mindfulness är att du får en bättre koncentration. Du har lättare för att lära in saker och återhämtningscentrat i hjärnan aktiveras. Mindfulness kan också ge dig mer energi och kreativitet och ge dig större självinsikt och bättre självförtroende.

Forskning eller en tillfällig trend?
Det finns forskning som visar positiva effekter hos de som tränar mindfulness. Mindfulness och dess forskning är ett område som växer explosionsartat. Man räknar med att det släpps över 500 forskningsartiklar varje år.
Det forskningen har visat är att mindfulness kan minska individers stressnivå, minska oro och ångest samt göra oss bättre på att styra vår uppmärksamhet. Konceptet Mindfulness bygger på att du tränar din hjärna att tänka på ett visst sätt och effekten kommer inte efter enbart en gång. Den återkommande träningen av tankesättet har också visat sig ge effekter på individers koncentrationsförmåga och på hur de använder sin hjärnkapacitet optimalt.