Om oss

 

Mafamilia AB grundades under våren 2011 och erbjuder konsulentstödda familjehem i främst Stockholm och Uppsala men även i Södermanlands, Västmanlands och Kronobergs län.

Mafamilias familjehemskonsulenter är socionomer med erfarenhet av arbete med stöd och behandling av ungdomar samt vuxna med missbruksproblematik, både inom kommunal utförarverksamhet samt inom slutenvård (SiS). De har även erfarenhet av att arbeta med vuxna inom socialpsykiatri, ungdomar med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och stödverksamhet inom skola.

Vår personal har gått utbildningar i bl. a.

  • Hedersrelaterat våld och förtryck
  • Fattigdom och välfärd
  • Evidens i socialt arbete
  • MI (motiverande samtal)
  • ICDP/Vägledande samspel (International Child Development Program)
  • Organisations- och ledarskapsutbildningar
  • Lågaffektivt bemötande

Vår personal ges möjlighet till kontinuerlig kompetensutveckling.